22 Ocak 2016

2016 Yılı Unvan Değişikliği Kurası (Uzman (T.U.T.G.), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

ile admin

2016 Yılı Unvan Değişikliği Kurası

(Uzman (T.U.T.G.), Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

İlan Metni

17.04.2014 tarih ve 28975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin “uzman tabip, uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, ilgili mevzuatı gereğince sınavsız ve kura ile yapılır.” hükmüne göre Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personelden uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak atanmak isteyenlere ekte ilan edilen münhal kadrolar için 28.01.2016 tarihinde Unvan Değişikliği Kurası yapılacaktır.

Genel Esaslar

1-Başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2-Unvan değişikliği ile atanmak isteyen ve kura son başvuru tarihine kadar (15.01.2016 tarihi dahil) uzman (T.U.T.G.), uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacılık mezunu olan kişiler bu kuraya başvurabilecektir.

a)15.01.2016 Cuma (dahil) gününe kadar (uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi) uzmanlık eğitimini bitirenlerin en geç 26 Ocak 2016 Salı gününe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uzmanlık eğitimi tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.

b) 15.01.2016 Cuma (dahil) gününe kadar (tabip, diş tabibi ve eczacı) mezun olanların en geç 26 Ocak 2016 Salı gününe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından mezuniyet tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.

c) İkinci maddenin a) ve b) fıkralarında belirtilen bölümlerden uzmanlık eğitimini bitirenlerin ve mezun olanların tescil işlemlerini 26.01.2016 tarihi saat 18:00 ‘e kadar yaptırmamaları halinde kura başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-Kuraya aylıksız izinde olanlar (izin dönüşü görevine başlamaları halinde atama işlemleri sonuçlandırılmak üzere) müracaat edebilecektir.

4-Başvuru sahibi eğitimini almış olduğu unvan ve branşı seçerek başvurusunu kaydedecek ve tercihlerini yapıp kontrol ettikten sonra başvurusunu kesinleştirecektir. Personel Bilgi Sisteminde (PBS) tercih başvurusunda bulunanlar, başvuru son tarih ve saatine kadar kesinleştirme işlemi yapabilecektir. Kesinleştirme işlemini yaparak son başvuru tarih ve saatine kadar tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar kesinleştirme işlemini sistem üzerinden geri alarak tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Yerleştirme başvurusu için fiziki evrak gönderilmeyecektir. Kesinleştirme işlemini ilan edilen son başvuru tarih ve saatine kadar gerçekleştirmeyenlerin tercihlerinde en az bir münhal kadro bulunması halinde kesinleştirme işlemleri başvuruların bitiminde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Son başvuru tarih ve saatine kadar hiç tercihte bulunmayan adaylar yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

5- Eğitimini aldığı unvan/branş dışında farklı bir unvan ve branşta tercih yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6-Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

7-Yerleştirme işlemleri tercih önceliği dikkate alınarak kura ile bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

8-Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

9-Kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenlerin listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde ilan edilecektir.

10-İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

 

2016 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KURASI (Uzman (T.U.T.G.), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

KURA TAKVİMİ

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

07 Ocak 2016 Perşembe-
15 Ocak 2016 Cuma Saat 18:00 ‘e kadar

P.B.S. Üzerinden başvurularının yapılması

2

28 Ocak 2016 Perşembe

KURA TARİHİ

Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

 

Münhal Kadrolar için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png