22 Ocak 2016

2016 yılı asgari ücret artışı, memurdan işsize kadar, milyonları etkiledi

ile admin

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre; İşçinin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2016-31/12/2016 tarihleri arasında 1.647 (günlük 54,9 TL) TL olarak, tespit edilmiştir. Dikkat edileceği üzere, her yıl iki dönem için hesaplanan asgari ücret ilk defa yılın tamamı için tespit edilmiştir. Asgari ücretteki artışlar, memurların da içinde bulunduğu 78 milyonu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Kimilerinin eline geçen ücret tutarı artarken kimilerinin de üzerindeki mali yük artmaktadır. Dolayısıyla asgari ücret artışı birçok kesimi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir özellik arzetmektedir.

Asgari ücret memur maaşlarını doğrudan etkiler mi?

Bütün çalışanlar ve özelde de memurlar için uygulanacak asgari geçim indirimi, asgari ücrete göre belirlendiği için memur maaşları asgari ücretten doğrudan etkilenmektedir.

Asgari geçim indirimi 01.01.2016-31.12.2016 (Ocak) için belirlenen asgari ücretin mükellefin durumuna göre belirlenen oranın ücretliler için belirlenen 1’inci ücret dilimi (%15) ile çarpılmak suretiyle bulunmaktadır. Memurlar da ücretli olduğu için asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. Dolayısıyla 01.01.2016 – 31.12.2016 (Ocak) için belirlenen 1.647 TL tutarındaki asgari ücret çalışanlar açısından önem arz etmektedir.

2016 yılı için asgari geçim indirimi tutarları ne kadardır?

1- Bekar Memur: 1.647 x % 50 x % 15 = 123,5

2- Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz: 1.647 x % 60 x % 15= 148

3- Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 1.647 x % 67,5 x % 15= 166,75

4-Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu:1.647 x % 75 x % 15= 185

5- Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 1.647 x % 80 x % 15= 197,6, 6-Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 1.647 x % 85 x % 15= 209,9

2016 yılı ilk 6 aylık dönemi tahmini asgari ücretin % 85”i için hesaplanan gelir vergisi tutarı 209,9 TL olduğundan Asgari Geçim İndirimi 2016 yılında 209,9 TL’yi aşamayacaktır. Hesaplanan gelir vergisi tutarının da 209,9 TL olduğu dikkate alındığında evli ve 4 çocuklu bir asgari ücretliden gelir vergisi alınmamaktadır. Boşanmış ancak çocukların velayeti kendisinde olan memur da bu tablo esas alınarak asgari geçim indiriminden faydalanabilecektir. Bu nedenle asgari ücretin brüt tutarı aynı olmakla birlikte ele geçen net tutarı kişiden kişiye değişmektedir.

Asgari ücret artışı evde bakım ücretini arttırır mı?

Bakıma muhtaç engelli ve bakıma muhtaç engelliye evde bakım hizmeti veren kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmekte olan evde bakım ücretleri maaş katsayısına göre belirlendiği için asgari ücret artışı evde bakım ücretini etkilemez. Ancak, asgari ücret evde bakım parası alacakların belirlenmesinde etkili olmaktadır. 1 Ocak sonrası hane halkının kişi başına düşen gelirinin 867 liranın altında olması yeterli olacaktır. Kişi başına geliri 670-850 lira arasında çıktığı için başvurusu reddedilenler asgari ücret artışı sonrasında yeniden başvurabilirler. 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için ise 1 Ocak’tan itibaren 433 liranın altında olması yeterli kabul edilecek. Asgari ücretin artması birçok yeni kişiye maaş bağlanması anlamına gelmektedir.

Asgari ücret sigortalıların borçlanma tutarını etkiler

Yine sigortalıların borçlanma tutarları da asgari ücretle doğrudan ilgilidir. Bu nedenle borçlanma yapacak sigortalıların ödeyecekleri borçlanma tutarları da artmaktadır. Ayrıca, isteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri sigorta prim tutarlarından tutun da yurt içi ve yurt dışı borçlanma tutarlarına kadar birçok ödeme asgari ücrete bağlıdır. Yine Bağ-Kur’luların ödeyecekleri prim tutarları ile SGK tarafından kesilen idari para cezalarının tutarı da asgari ücret tutarına göre belirlenmektedir. Asgari ücret ne kadar yüksek olursa ödenecek prim tutarları ile ödenecek idari cezalar da o kadar yüksek olabilmektedir. Bu nedenle asgari ücret artışları, başta prim gelirleri artacağı için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile ücretleri artacağı için asgari ücretle çalışanları ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Asgari ücret milyonlarca GSS’linin ödeyeceği tutarı etkiler

Genel sağlık sigortası kapsamında olanların ödeyecekleri GSS primleri de asgari ücrete göre belirlendiğinden asgari ücret artışı, ödenecek GSS primlerini de arttırmaktadır. Bu ödeme ise milyonlarca GSS’linin ödeyeceği prim yükünü arttırmaktadır. Yeni asgari ücrete göre GSS’li olanlardan en az ödeyecek olan; 1.647/3*% 12 = 65,88 TL, en yüksek ödeyecek ise; 1.647*2*% 12 = 395 TL ödeyecektir. 

Asgari ücret işsizlik sigortası ve sigorta primine esas kazanç tavanı arttırır

İşsizlik ödeneği tutarı, onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir. Dolayısıyla asgari ücret artışı işsizlik ödeneği tavanını da arttırmıştır. Buna göre tavan 1.318 TL olmuştur. Yine asgari ücret artışı sigorta primine esas kazanç tavanını da arttırmıştır. Buna göre hem SSK hem de Bağ-Kur’luların sigorta primine esas kazanç tavanları 1.647 x 6,5 = 10.705,5 TL olmuştur.

Asgari ücret artışı, ödenen rapor parasını arttırır

Sigortalılara (memurlar hariç) yapılan geçici iş göremezlik ödeneği; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde, sigortalı adına SGK’ya bildirilmiş olan prime esas kazançlarının, bu süredeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazanç esas alınarak hesaplanır. Dolayısıyla asgari ücret artışı SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğini tutarını arttıracaktır.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ