10 Aralık 2014

2011 yılı güncellenmiş ulusal kan ve kan ürünleri rehberi

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tarafından “2011 yılı güncellenmiş ulusal kan ve kan ürünleri rehberi” yayınlandı.

Kan ve kanla ilgili bütün faaliyetler toplum sağlığı bakımından büyük önem
arz etmektedir. Bu itibarla, bilimsel ve güncel geliflmelere uygun olarak
ülkemizde kan ve kan ürünlerinin kullanım ve temininde yaşanan sorunlara
çözüm getirmek ve Avrupa Birlirliği düzenlemelerine uyum sağlamak için …

2011 yılı güncellenmiş ulusal kan ve kan ürünleri rehberi için tıklayınız.