10 Aralık 2014

2011 Yılı Birinci ve İkinci Altı Aylık Faaliyet Raporu

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “2011 Yılı Birinci ve İkinci Altı Aylık Faaliyet Raporu” konulu duyuru yayımlanmıştır.

Bakanlığı bağlı hastanelerden, 2011 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin yapılan faaliyetler ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerle ilgili bilgiler istenmektedir. Yazı ekinde gönderilen formlar doldurularak, 05.07.2011 tarihine kadar [email protected] adresine mail ortamında ve yazılı olarak Bütçe Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Yazı için tıklayınız
Ek form için tıklayınız

SAĞLIK AKTÜEL