10 Aralık 2014

2011 yılı 4. dönem ilk defa ve yeniden (Emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) açıktan atama kurası

ile admin

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce 2011 yılı 4. dönem ilk defa ve yeniden (Emekli olan tabip ve uzman tabipler dahil) açıktan atama kurası ilanı yayımlanmıştır;

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1’inci maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına 30/11/2011 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR