10 Aralık 2014

2011 Yılı 1. dönem istifa sonrası yeniden atama kurası

ile admin

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından “2011 Yılı 1. dönem istifa sonrası yeniden atama kurası” yayımlanmıştır;

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında; ‘iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler’’ hükmü ve Sağlık Bakanlığı  Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 2 inci ve 15 inci maddesi gereğince, Bakanlık ve diğer kamu kurumlarında aşağıda belirtilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlardan; 100 Ebe, 180 Hemşire, 78 Sağlık Memuru ( 10 İlk ve Acil Yardım, 8 Anestezi, 10 Röntgen, 10 Laboratuvar, 12 Toplum Sağlığı, 6 Çevre Sağlığı, 3 Odyometri, 4 Ortopedi, 5 Diş Teknisyeni ve 10 Tıbbi Sekreter), 3 Diş Protez Teknisyeni, 46 Sağlık Teknikeri (5 Branşsız, 6 İlk ve Acil Yardım, 5 Anestezi, 3 Diş, 3 Diyaliz, 5 Röntgen, 5 Laboratuvar, 5 Odyometri, 4 Ortopedi ve 5 Tıbbi Sekreter), 10 Fizyoterapist, 8 Diyetisyen, 8 Psikolog, 2 Sosyal Çalışmacı, 2 Biyolog, 4 Çocuk Gelişimcisi, 25 Memur, 50 V.H.K.İ, 20 Şoför, 5 Hizmetli olmak üzere toplam 541 münhal kadroya yeniden (açıktan) atama ile personel alınacaktır.