10 Aralık 2014

2011 1. Dönem Uzman (TUTG), Diş Tabibi ve Eczacı Atanacaklar İçin Ünvan Değişikliği Kurası

ile admin

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından “2011 1. Dönem Uzman (TUTG), Diş Tabibi ve Eczacı Atanacaklar İçin Ünvan Değişikliği Kurası” ilanı yayımlanmıştır;

“Bakanlığımız teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) bendine göre değişik sınıf, kadro ve unvanda görev yapan personelden Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinden mezun olanlardan diş hekimi ve eczacı olarak atanmak isteyenler ile Bakanlığımız eğitim hastanelerinden uzmanlık eğitimi alarak uzman olan ve 3359 sayılı Kanuna tabi devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında bulunmayanlardan uzman (TUTG) olarak atanmak isteyenler için, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin değişik 9’uncu maddesi hükümlerine göre 25/05/2011 tarihinde unvan değişikliği kurası yapılacaktır.