10 Aralık 2014

2006 Yılı Teminat Mektupları konulu duyuru

ile admin

Kurumumuz “Özel Sağlık Kurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi” ile Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere yönelik olarak sağlık hizmeti satın almaktadır, Bahsedilen sözleşmede teminat mektuplarına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakta ve sözleşme yapan sağlık kurumundan/kuruluşundan teminat istenmemektedir.

Bu itibarla 2007 yılı “Özel Sağlık Kurumundarı/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi” imzalamış olan sağlık kurumlan/kuruluşları ile 2006 yılına ait Sağlık Hizmetleri Sözleşmeleri 15.10.2007 tarihinde fesih edilecek olan sağlık kurumlarının/kuruluşlarının, 2006 yılı sözleşmeleri gereği alınmış olan teminat mektuplarının sözleşme döneminin sona erdiği tarihe kadar olan faturalarının incelenmesinin tamamlanması ve hesap kesiminin yapılmış olması, Kurumumuzun bahsedilen döneme ilişkin alacağının olmaması, herhangi bir fiil ve/veya işlemi nedeniyle soruşturma yapılması için Kurumumuz Teftiş Kurulu Başkanlığına veya Yargıya intikal etmiş ve halen sonuçlanmamış bir dosyasının bulunmaması halinde teminat mektupları iade edilebilecektir.

Duyuruyu PDF formatında indirmek için tıklayınız