20/05/2016 tarihli Maliye Bakanlığı atama kararları

20/05/2016 tarihli Maliye Bakanlığı atama kararları

27 Ekim 2016 0 Yazar: admin

20 Mayıs 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29717


ATAMA KARARLARI

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/207

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Antalya Defterdarı Veli TUNÇEZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/322

1. Afyonkarahisar Defterdarı Yaşar KISA’nın,

Artvin Defterdarı Zeki AYDOĞAN’ın,
Balıkesir Defterdarı Mehmet ERKINAY’ın,
Bingöl Defterdarı Özgür YILMAZ’ın,
Denizli Defterdarı Özgür ÇELİK’in,
Diyarbakır Defterdarı Hasan KOCA’nın,
Eskişehir Defterdarı Yaşar Ahmet ÖZKAN’ın,
Hatay Defterdarı Mustafa AKDEMİR’in,
Kayseri Defterdarı Mehmet ÖZEFE’nin,
Konya Defterdarı Ali TONGÜL’ün,
Manisa Defterdarı Abdullah KIRIM’ın,
Şırnak Defterdarı İbrahim KULAOĞLU’nun,

başka bir  göreve  atanmak üzere  bu  görevlerinden  alınması,  2451   sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.