22 Ocak 2016

19 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

ile admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

––  Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

––  Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/01/2016 Tarihli ve 6659 Sayılı Kararı

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/01/2016 Tarihli ve 6663 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 2/12/2015 Tarihli ve 2013/1503 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 2/12/2015 Tarihli ve 2013/1869 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png