14 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

14 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

14 Mayıs 2016 0 Yazar: admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/8826  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın İlişik Beyanlarla Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

––  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/05/2016 Tarihli ve 6261 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/05/2016 Tarihli ve 6262 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/05/2016 Tarihli ve 6263 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/05/2016 Tarihli ve 6264 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/05/2016 Tarihli ve 6265 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png