Üniversite hastanelerinde iki kat ücret alınabilecek!

Üniversite hastanelerinde iki kat ücret alınabilecek!

12 Aralık 2014 0 Yazar: admin

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2014/5797

Sayı : 28885

Kamu idaresindeki yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 7/10/2013 tarihli ve 396 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

17.01.2014
Resmi Gazete

 

karar-001.jpg