Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Aralık 2014 0 Yazar: admin

Sağlık Bakanlığı Tarafından Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.

 

17 Eylül 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28057

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2009 tarihli ve 27254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cenaze Nakil Belgesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/6/2009

27254