Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Aralık 2014 0 Yazar: admin

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 26 Ağustos 2011 Cuma tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır;

 

 

26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

YÖNETMELİK

 

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “2 yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin