Kurumsal Kalite Sistemi Anket Modülü Veri Girişi hakkında duyuru

Kurumsal Kalite Sistemi Anket Modülü Veri Girişi hakkında duyuru

11 Aralık 2014 0 Yazar: admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nca Kurumsal Kalite Sistemi Anket Modülünün veri girişi için kullanıma açıldığı duyurulmuştur;

Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan kurumsal kalite uygulamalarının izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla “Kurumsal Kalite Sistemi” uygulaması geliştirilmiştir.

Geliştirilen bu uygulama ile Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarının “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” kapsamında uyguladıkları anketlerin sonuçlarının bu sisteme girilmesi gerekmektedir. Bu amaçla “Kurumsal Kalite Sistemi” anket modülü kullanıma açılmış olup sisteme http://www.pybs.saglik.gov.tr/kybs/ linkinden erişilebilmektedir. Hastane ve ADSM’ler sisteme Performans Yönetimi Bilgi Sistemine (PYBS) erişimde kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerinin ise sisteme giriş yapabilmeleri için gerekli kullanıcı adı ve şifreleri İl Performans ve Kalite Koordinatörlerinin mail adresine gönderilecektir.

Ayrıca Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarımızın hesaplayacakları kurumsal performans katsayısı tespitine esas bileşen olan veri izleme indikatörlerinden “Memnuniyet Anket Sonuçlarının gönderimi” indikatöründen tam puan (0,3) alabilmeleri için 2011 yılı Temmuz ayından itibaren elde edilen anket sonuçlarını doğru ve eksiksiz bir şekilde 25.01.2012 saat 17:00’a kadar “Kurumsal Kalite Sistemi”ne girmeleri gerekmektedir.

Not-1: Başkanlığımızca pilot bir çalışma doğrultusunda temmuz ayından bu yana 22 ildeki 27 hastanede İl Sağlık Müdürlükleri tarafından uygulanan anketlerin sonuçlarının İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından “Kurumsal Kalite Sistemi”ne girilmesi gerekmektedir. Pilot çalışma 2012 yılı 1. Dönemi sonuna kadar devam edecek olup sonuçların aylık olarak il performans ve kalite koordinatörlükleri tarafından sisteme düzenli bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

Not-2: “Kurumsal Kalite sistemi” aktif hale geldiğinden dolayı kurumlarımızın da anket sonuçlarını aylık olarak doğru ve düzenli bir şekilde sisteme girmeleri gerekmektedir.

Not-3: “Kurumsal Kalite Sistemi”nin anket dışındaki modülleri önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak olup gerekli bilgilendirme www.performans.saglik.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Anket sonuçlarının Kurumsal Kalite Sistemine girilmesine ilişkin hazırlanan rehber için tıklayınız.

İletişim:
Tel: (312) 458 50 23-24-25