İkinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler hakkında

İkinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler hakkında

25 Ocak 2016 0 Yazar: admin

İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar başlıklı 16. maddesi;

(1) Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa eklenen her iki milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu rakam Kurum tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Ciro bilgileri Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma gönderilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili madde gereğince Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderilen ve eczacılar tarafından Eczacı Bilgi Sistemi’ne kaydedilmiş olan 2013 yılı hasılat bilgileri doğrultusunda hazırlanan üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelere ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Liste için tıklayınız.