Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Aralık 2014 0 Yazar: admin

Sağlık Bakanlığı Tarafından Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.

 

17 Eylül 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28057

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/2/2008 tarihli ve 26790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/2/2008

26790