Adli tıpa yönelik iş ve işlemlerde uygulanacak fiyat tarifesi

Adli tıpa yönelik iş ve işlemlerde uygulanacak fiyat tarifesi

11 Aralık 2014 0 Yazar: admin

Sağlık Uygulama Tebliği Fiyat Tarifelerinde yer almadığı halde Bakanlığımıza Bağlı Hastaneler ile Üniversite Hastanelerinde yürütülen adli tıpa yönelik iş ve işlemlerde uygulanacak fiyat tarifesi yayımlanmıştır.

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

 

 

 

Sayı     : B.10.0.SHG.0.20.00.00/010.06/7007   16/05/2012

Konu   : Adli Vakalara Ait Fiyat Tarifesi.

 

…………………………VALİLİĞİNE

GENELGE

2012/22

 

 

İlgi: a) 01.02.2005 tarih ve 1792 sayılı Genelge.

        b) 12.09.2006 tarih ve 17594 sayılı Genelge.

        c) 24.04.2006 tarih ve 8183 sayılı (2006/49) Genelge.

 

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerince Bakanlığımıza Bağlı Hastanelere muayene, tetkik, tedavi için sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin tedavi giderleri ile herhangi bir adli olaya taraf olan ve adli makamlarca (mahkeme, savcılık, kolluk kuvvetleri, polis karakolları) sağlık durumlarının belirlenmesi, adli raporlarının düzenlenmesi amacı ile gönderilen sanık, mağdur, müşteki durumundaki kişilerin tıbbi muayene, kontrol, tetkik ve tedavilerine ait giderlerin, mali yıl bütçesine her yıl konulan ödenekten Bakanlığımızca karşılanacağı ve buna ilişkin usul, esaslar ilgi (a), (b), (c)’ de kayıtlı Genelgelerimiz ile tebliğ edilmiştir.

 

Ancak, Bakanlığımıza Bağlı Hastaneler ve Üniversite Hastanelerine yukarıda konu edilen amaçla gönderilen kimselerin muayene, tetkik, kontrol ve tedavileri Sağlık Uygulama Tebliği eklerinde yer alan fiyat tarifeleri üzerinden yapılmakla birlikte, Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde yer almayan adli tıp işlemlerinin ise ücretlendirilmesinde tereddütler oluştuğu tespit edilmiştir.

 

Bu bağlamda, Sağlık Uygulama Tebliği Fiyat Tarifelerinde yer almadığı halde Bakanlığımıza Bağlı Hastaneler ile Üniversite Hastanelerinde yürütülen adli tıpa yönelik iş ve işlemlerde, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nca yayımlanan, Adli Tıp Kurumu’nca Yapılan İş ve Hizmetlere Ait Fiyat Listesinde yer alan fiyatların, Bakanlığımız fiyat tarifesi olarak da uygulanması, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi (ç) bendi uyarınca kabul edilmiştir.

 

Gereğini rica ederim.

              

 

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Valiliğine                      

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

 

Genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

Adli Tıp fiyat Listesini görüntülemek için tıklayınız.