26 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

26 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete haberleri (Resmi Gazete’de bugün)

22 Ocak 2016 0 Yazar: admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

—  Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliği

––  Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

––  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

––  2016 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

––  Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

––  Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2010/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No-SGM 2015/48)

––  Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/49)

––  LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/50)

––  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/6)

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 Tarihli ve 5971-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 Tarihli ve 5971-2 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 Tarihli ve 5971-3 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 Tarihli ve 5971-4 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png